Konspirationsteorier: Illuminati

Idag blir det en av de största konspirationsteorier som existerat i världen. Nämligen den hemliga ordern Illuminati.

Så vad är egentligen Illuminati?
Illuminati var en order, med oerhörd makt i världen under 1000-talet fram till 1600-talet (detta är bekräftat). Ordern var inte stor, men de som var medlemmar hade stor makt. Att Illuminati en gång funnits, det har man bevis på, men konspirationsteoretiker tror att den finns än idag. Och att den har en så pass stor makt att dom i en handvändning skulle kunna ruinera hela världsekonomin och försätta jorden i ekonomisk kaos.

Enligt den vanligaste konspirationsteorin är alla medlemmar av Illuminati, judiska satanister. Något som är allmänt känt är att många av dagens makthavare är judar, bara i Sverige har vi ägarna av de större mediorna som är judar.
En av de mest omtalade personer som kommer upp när man pratar om Illuminati, är familjen Rothchild. En judisk familj som äger de flesta av världens internationella banker och som även är ägare och hanterare av Fort Knox, världens största guldreserv. Familjen Rothchild är inofficiellt världens rikaste familj, med en förmögenhet som skulle få Bill Gates att framstå som fattig.

Det finns många tecken som skulle kunna tyda på att Illumnati existerar och att de faktiskt har en stor internationell makt. Det vanligaste exemplet är Dollarsedeln.
Bilden förklarar kopplingen till Illuminati och satanism

Det första mest självklara tecknet är ögat på toppen av en pyramid. Det är den klassiska symbolen för Illuminati. Men här ser man mer grundligt hur nästan allt på sedeln har en koppling/illustration från satanismen. En annan sak som ofta förknippas med Illuminati är "New World Order" eller "NWO" som det ofta förkortas. Ett tecken till detta på sedeln är texten "Novus Ordo Seclorum" som betyder rent ordagrant "sekulär ny order" men som även kan översättas till "värdslig ny ordning". En annan kontroversiell sak med dollarsedeln (specifikt 20-dollarsedeln) är att om man viker den rätt, kan man få en texten "Osama", en bild på World Trade Center i lågor och en bild på Pentagon i lågor. 9/11 sägs nämligen ha varit en del av NWO, eller början på NWO snarare. Ett av de första stegen mot "den nya världsordningen".

Frimurare.
Frimurare ("freemasons" på engelska) sägs också tillhöra Illuminati. Många stora män genom historien har varit frimurare. Några exempel är: Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, George Washington, Henry Ford och Walt Disney. Även "Jack Uppskäraren" (Jack the Ripper) tros ha varit frimurare, detta har dock aldrig kunnat bekräftas.
Allmänt sysslar frimurarorden med personlig utveckling för sina medlemmar, alltså göra dessa till bättre personer. Men frimurarorden har många gånger anknutits till konspiratoriska händelser genom historien, en bl.a gällde "Propaganda Due" som var en frimurarorder i Italien.

Många av de tidigare konspirationsteorierna jag skrivit om har nån koppling till Illuminati.
9/11 och Al Qaida påstås vara Illuminatis verk, ett av de första stegen mot den nya världsordningen (NWO).

"Reptilian shapeshifters" påstås vara skickade av djävulen, därför har Illuminati sådan makt, då våra stora världsledare enligt teorin är formskiftande reptilmänniskor, sända av Lucifer själv, för att hjälpa till att nå den nya världsordningen.

"Chemtrails" som påstås göra oss lättmanipulerade sägs släppas ut, för att vi inte ska se tecknen på en kommande ny världsordning, och ifrågasätta den, eller i värsta fall motarbeta den. Dessa kemiska avfall ska göra oss till de judiska satanisternas "slavar".

Om allt är sant gällande Illuminati, det vet jag inte, men att dom finns, det är jag säker på. Bara hur olika konspirationsteorier sist och slutligen leder till Illuminati i grund och botten finner jag mycket intressant. Jag tvivlar inte på att Illuminati finns, jag har sett många tecken som tyder på det. Men huruvida de planerar en ny världsordning eller att många medlemmar är formskiftande reptilmänniskor, det låter jag förbli osagt.
Men personligen tycker jag ämnet är mycket intressant, speciellt när den även har en bevisad historisk grund.
Jag vet att iallafall jag kommer hålla koll på utvecklingen gällande dessa teorier.

Tack för att ni läste.

Konspirationsteorier: "Chemtrails"

Detta inlägg ska handla om den s.k "chemtrail-konsprirationen".

Så vad är egentligen ett "chemtrail"?
Har ni någonsin sett upp mot himlen och sett ett plan flyga förbi? Har ni också sett det långa rökmolnet den skapar? Teorin är att den är en s.k "Chemtrail".
Det ska alltså vara kemiskt utsläpp regeringen (framförallt USA:s regering enligt konspirationsteorin) släpper ut. Kemikalerna ska enligt teorin påverka sinnet och göra oss mer lättmanipulerade. Att detta moln av kemikalier ska göra så att regeringen lättare kan kontrollera oss.

Det finns 2 typer av rök ett flygplan lämnar ifrån sig. Ett som snabbt dunstar och försvinner och ett som kan vara kvar i timmar, detta har säkert många lagt märke till.
Den som stannar kvar i timmar ska enligt teorin vara den s.k "chemtrail:en" medans den som snabbt dunstar enbart är vanliga avgaser från flygplanets motor.
Enligt mätningar som ska gjorts när dessa flygplan som lägger "chemtrails" så ska vissa sinnesstimulerande kemikalier ha mäts upp i luften, dock är detta inte bekräftat.

Enligt teorin ska dessa kemikalier placerats på större passagerarflygplan som på daglig basis flyger samma runda och kan släppa ut dessa kemikalier dagligen helt obemärkt. Finns även bilder och liknande som tyder på att flygplanets avgasrör (ett hål längst bak) ska ha riggats med kemiska behållare, dock kan det inte bekräftas att bilderna är äkta.

Inget långt inlägg den här gången, utan mest bara lite grundfakta kring teorin om "Chemtrails".
Finns mycket att läsa om för den intresserade, dock finns det får många olika teorier, allt från sinneskontroll till total manipulering etc etc. Så därför blir det inte mer djupgående än såhär.

Konspirationsteorier: Al Qaida och 9/11

Detta är en konspirationsteori gällande terrororganisationen Al Qaida.
Självklart är det ett faktum att Al Qaida finns, så teorin är inte dess existens, utan snarare dess födelse.

Så hur lyder denna konspirationsteori?
USA:s regering skapade Al Qaida (enligt teorin).
Dom skapade Al Qaida för att inte ifrågasättas gällande intågandet i mellanöstern. Nåt som är allmänt känt är att USA vill åt det "svarta guldet" i mellanöstern, nåt dom inte kunde göra utan kritik. Så enligt en teori så skapade regeringen en anledning till att kritikfritt gå in i mellanöstern, nämligen Al Qaida.

Det finns många teorier om hur de gick till väga, men vanligaste teorin var att några få väl valda uppsatta män, anställde en eller flera personer från mellanöstern, att skapa en terrororganisation. Operationen ska ha varit hemligstämplad och enbart ett få antal personer ska ha känt till detta.

Nåt som stödjer teorin är händelsen vid WTC (World Trade Center), alltså de kända "9/11-attentaten". Man visste vilka flygplan som kapats, men regeringen och militären gjorde inget för att stoppa det. Enligt anonyma källor ska inte ens ett enda militärt flygplan lyft under händelsen, dock är detta obekräftat.
Vid tidigare flygplanskapningar så har militären alltid haft flygplan som är redo att (på enklaste sätt uttrycka det) skjuta ner planen om inget annat finns att göra. Dock så skedde aldrig en sådan förberedelse under kapningarna den elfte september.
Enligt många vittnesmål ska även de två tornen ha varit delvis avstängda p.g.a "underhåll", nåt som enligt konspirationsteoretiker egentligen varit förberedelser för att jämna byggnaderna till marken.
Som man kan se på filmklipp från 9/11 så har byggnaderna rasat, precis som under en kontrollerad sprängning, nåt som stödjer teorin om att USA:s regering faktiskt kan ha legat bakom händelsen.

Som alla vet så är det ju allmänt känt att Al Qaida tog på sig skulden för 9/11-attentaten, nåt som även de stödjer teorin om att 9/11 och Al Qaida är USA:s verk. Efter det attentatet och efter att Al Qaida blev en välkänd terrororganisation så har ju inte USA fått nån direkt kritik av omvärlden för sin ingång i mellanöstern. Ytterligare ett "fenomen" som stödjer teorin.

Huruvida dne här konspirationsteorin är sann eller inte det kan jag inte svara på. Men jag är inte skeptisk till idén då jag faktiskt ser möjligheten och vet att USA är ett väldigt girigt land. Enligt mig är detta en möjlighet, men absolut ingen självklarhet.

Tack för att ni läste. Ciao.

Konspirationsteorier: "Reptilian shapeshifters"

Idag blir det ännu en konsprationsteori.
Nämligen myten om formskiftande reptilmänniskor aKa "reptilian shapeshifters".

Själva myten/konsprationsteorin är enkel.
Världen styrs av formskiftande reptilmänniskor. Alltså humanoida reptiler som kan ändra skepnad.
Enligt myten (jag kallar det myten) så ska våra stora ledare i världen (Englands drottning, Barack Obama, m.m) vara formskiftande reptilmänniskor. Myten härstammar från två ställen. Ena har sin bas i media och andra i antikens Egypten.

Ryktet om att dagens ledare är reptilmänniskor började med att folk såg avlånga pupiller (s.k kattögon) på våra stora politiker när de intervjuats i TV, ett fenomen som enkelt kan förklaras genom TV-studions ljussättning. Men snabbt efter att ryktet spred sig om detta så gjordes tonvis med videoklipp som framförallt hamnade på Youtube, samtliga filmklipp påstod sig ha "bevis" på att dessa makthavande personer var reptilmänniskor. I början dök enbart klipp upp från intervjuer där dessa maktpersoner hade de s.k kattögonen, men inte långt efter de kom allmänna bilder med diverse andra "bevis". Allt från löst hängande skinnbitar m.m.

I Egypten har det hittats flera väggmålningar och liknande som indikerar på att de kan ha trott på att reptilianska humanoider existerat. Dessa väggmålningar har då använts av de (låt oss kalla dom) konspirationsteoretiker, och då har myten utvecklats. Helt plötsligt har formskiftande reptilmänniskor funnits i flera tusen år, och sedan dess tagit över världen. Enligt vissa teorier ska även de formskiftande reptilmänniskorna ha sina rötter i Illuminati, som är/var en order med mycket makt (ett blogginlägg om Illuminati kommer att göras).

Det finns även en person som påstår sig ha sett en äkta reptiliansk humanoid, han ska nämligen ha grävt sig ner i en underjordisk stad där han ska ha stött på dessa, dock i sin "naturliga" form. Om detta har med konsprationsteorin om formskiftande reptilmänniskor att göra eller inte låter jag dig avgöra.

Personligen tycker jag hela historien låter oerhört larvig. Hela idén om formskiftande reptilmänniskor låter helt befängt. Men konspirationsteorier har som sagt alltid intresserat mig, och även denna har varit intressant att lära sig, trots att jag tycker den är larvig. Men tanken vore enligt mig själv lite häftig om det visade sig vara sant, samtidigt vore det lite skrämmande.
Så som avslut.
Har denna myt/konspirationsteori väckt tankar och intresse hos dig, då föredrar jag att du går in på Youtube och söker på "reptilian shapeshifters" (om du vill veta mer) utan citattecken. Det finns mycket som inte finns med i detta inlägg, mycket som säkert skulle intressera dig om du tyckte att detta inlägg var intressant.
Det var allt.

Konspirationsteorier: Area 51

Nu tänkte jag skriva om ett ämne mindre politiskt än de flesta tidigare inlägg. Nämligen konspirationsteorier, nåt som intresserat mig länge. Så detta inlägg ska handla om konspirationsteorierna bakom Area 51.

Så vad är Area 51?
Area 51 är en militärflygbas som ligger utanför Las Vegas i Nevadaöknen, som går under många namn. Bl.a Groom Lake, Dreamland, Paradise Ranch, Home Base och nyligen även Homey Airport. Så vad är speciellt med Area 51 mer än att det är en militärflygbas? Area 51 sägs vara världens säkraste militärbas, många flygplan har även utvecklats där, bl.a Stealth-planen och Lockheed "Black Bird". Vissa områden runt basen har även använts som testområden för kärnvapen och dylikt. Basen har även världens längsta landningsbana för flygplan som är på ca 7 kilometer. Det har registrerats många underjordiska bunkrar genom bl.a Google Earth.

Under basens tidigare år, förnekades dess existens av regeringen. Skyltar sattes upp som påstod att basen var en synvilla, och man förbjöd även folk att ta bild på denna "synvilla".
Informationen om basen är oändlig, och det hör egentligen inte till ämnet jag tänkt prata om.

Så vad är konspirationsteorin bakom Area 51 egentligen?
Utomjordingar och flygande tefat. Ryktet om tefat började med att folk hade kampat om natten vid avfarten till Area 51 (detta var innan flygbasens existens tillkännagavs av USA:s regering) och sett konstiga ljus i natthimmlen. Visa ljus rörde sig oerhört snabbt och andra väldigt långsamt. Dessa ljus skapade rykten om att utomjordiska farkoster testades vid platsen. Medans tiden gick så skedde mer saker som styrkte teorierna om tefat och besök från yttre rymden. En av dom mest kända är den s.k Roswell-kraschen. Folk såg ett runt objekt krascha från skyn, varav regeringen snabbt var där och plockade upp spillrorna. Regeringen påstod att det enbart varit en väderballong som störtat, men bevis som styrkte det påståendet visades aldrig. Även andra liknande "olyckor" har skett där regeringen snabbt varit in, tagit allt och försvunnit och skyllt på liknande saker som väderballonger och dylikt.

Bob Lazar
Det första mer trovärdiga "beviset" på att Area 51 hade bärgat störtade UFO:n var Bob Lazar.
Bob Lazar var den första personen som gått ut till allmänheten och berättat vad som försiggår (enligt honom) på flygbasen. Han påstod sig vara anställd av regeringen för att "backengineer" (plocka isär) de flygande tefaten för att lära sig det tekniska i dem. Hans historier var trovärdiga, med mycket vetenskaplig fakta. Dock när man gjorde en bakgrundskoll på honom, så stämde det inte ihop med hans version. Dock påstod han att regeringen hade suddat ut hans bakgrund och ändrat på den i papprena, så att Bobs trovärdighet skulle sjunka. Detta kan man inte bevisa men det är faktiskt en möjlighet.
Efter Bob Lazar har det även förekommit andra som påstår sig har varit arbetande på Area 51, som kunnat styrka Bob Lazars Påståenden. Dock har samtliga av dessa personer mystiskt försvunnit väldigt fort. Min egen spekulation kring att detta inte hände Bob Lazar, var att han blev känd, alldeles för fort, därför kunde inte regeringen göra sig av med honom (detta tror jag enbart om hans påståenden nu skulle vara sanna, vilket vi inte vet).

Andra bevis
Det har förekommit många bilder och videoklipp, som påstås komma från Area 51, samtliga innehåller bilder på utomjordiska lik och liknande. Finns även ett gäng videoklipp på levande utomjordingar som "förhörs" och videoklipp på obduktioner på utomjordingar. Många klipp ser väldigt äkta ut medans andra ser ut som självklara förfalskningar. Även dessa videoklipp stöds av bl.a Bob Lazar och andra s.k "Area 51 former employees" då de påstår att utomjordingar tagits ditt som hittats på olycksplatsen där farkosten bärgats ifrån.

Andra teorier
En teori jag personligen tycker låter larvig skulle vara att regeringen samarbetar med utomjordingarna, att de byter mänskliga testpersoner mot tecknologi och vapen. Denna teori stöds dock inte av nåt, utan är bara spekulationer.

Det är utan tvekan nåt som händer på Area 51, vad det är kommer vi nog aldrig få fysiska bevis på. Dock tror jag regeringen döljer nåt, då personer som yttrat sig mystiskt försvunnit, och många bortförklaringar enligt mig verkar otrovärdiga.
Jag har svårt att tro att utomjordingar skulle ha förekommit på anläggningen, men jag förnekar inte möjligheten. Jag tror själv på att utomjordingar existerar, men jag tvivlar på att de någonsin nått jorden.
Jag hade iallafall personligen viljat veta vad som försiggår på basen och jag hoppas mer information kommer läckas ut gällande ämnet. Kanske ett Wikileaks-dokument eller dylikt. Men om det kommer ske, får vi vänta och se.

Tack för att du läste.

Moderaterna "Arbetarpartiet"

Idag blir det ett inlägg om vårt "kära" arbetarparti Moderaterna.
Så vad vet vi om Moderaterna?
Dom leds av Fredrik Reinfeldt, dom kallar sig själva "Sveriges arbetarparti" och påstår sig gynna välfärden.

Innan jag går in på detaljer så ska jag göra en liten lista gällande Moderaternas historia.
Lite om de val och liknande de gjort under de senaste hundra åren.

1904–1918: Nej till allmän rösträtt.
1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.
1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.
1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
1927: Nej till folkskolereform.
1931: Nej till sjukkassan.
1933: Nej till beredskapsarbete.
1934: Nej till a–kassa.
1935: Nej till höjda folkpensioner.
1938: Nej till två veckors semester.
1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
1946: Nej till fria skolmåltider.
1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
1947: Nej till allmänna barnbidrag.
1951: Nej till tre veckors semester.
1953: Nej till fri sjukvård.
1959: Nej till ATP.
1960–talet: Ja till apartheid. Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC.
1963: Nej till fyra veckors semester.
1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.
1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
1974: Nej till fri abort. Den 29 maj 1974 röstade riksdagen ja till fri abort, vilket resulterade i den svenska abortlagen som låter kvinnan själv besluta om abort upp till den 18 graviditetsveckan. Moderaterna röstade nej.
1976: Nej till femte semesterveckan.
1983: Nej till löntagarfonderna.
1994: Nej till partnerskapslag för homosexuella.
1998: Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU. EU–parlamentet röstade för ett erkännande av homosexuellas rättigheter, men de moderata ledamöterna röstade nej.
2003: Ja till Irakkriget. Alla riksdagspartier demonstrerade mot och kritiserade Irakkriget utom just moderaterna.
2004: Ja till sänkt a–kassa och sjukpenning.
2006: Nej till gröna jobb.
2006: Nej till sex timmars arbetsdag.
2006: Nej till upprustning av offentliga sektorn.
2006: Nej till höjd a- kassa.
2006: Ja till sänkt a-kassa.
2006: Nej till höjd sjukersättning.
2007: Ja till sänkt sjukersättning.
2008: Ja till FRA-lagen
2009: Ja till IPRED-lagen

Detta är alltså Moderaternas historia.
Vad lär vi oss av den? Tänk på det en stund.
Som sagt, Moderaterna påstår sig gynna välfärden i Sverige, och det är delvis rätt. Om du är rik, så kommer du utan tvekan bli rikare med Moderaternas politik. Men om du är medelklass eller underklass, hur går det då?
Jo, Moderaterna är ett "arbetarparti" och därför är du som sjukskriven eller arbetslös inte värt nåt i deras ögon.
Det är även därför de har utförsäkrat flera tusentals sjukskrivna och även sänkt samtliga bidrag.
Varför gör Moderaterna detta? Försämrar villkoren för arbetslösa och sjukskrivna? Det kan jag tyvärr inte svara på.

Vad för bra har då Moderaterna gett oss?
De lovade fler jobb, hur gick de? Högsta arbetslösheten på länge.
De lovade välfärd, hur gick de? Ekonomisk kris.
De lovade bättre livsförhållanden för arbetslösa och sjuka, hur gick de? Ja, läs ovan.

Men vad vill jag komma fram till med detta blogginlägg?
Jag vill att folk ska lära sig vad det innebär att "rösta rätt" som Moderaterna uttrycker det.
Att folk ska få upp ögonen över vad det faktiskt är för folk som styr landet.
Är Moderaterna värda våra skattepengar, vår tillit?
Personligen säger jag nej. För att uttrycka mina åsikter lite mindre sofistikerat så anser jag att Moderaterna har spottat de svenska folket i ansiktet med sina lögner, att dom skiter på folks rättigheter och att dom bokstavligen gräver Sveriges grav.
Om dagens Sverige är deras definition av välfärdssamhälle, då föredrar jag nog de gamla Sverige innan "välfärden".

RSS 2.0